Specialgas kräver renhet och hög kvalitet

Specialgas är en benämning på gaser av hög kvalitet för specifika ändamål. Även gaser i flytande form, t.ex. flytande kväve av hög renhet, räknas till specialgaser. Det kan vara gaser som ska användas i avancerad analysutrustning på laboratorier med extremt höga krav på renhet för att inte störa analysresultat. Andra specialgaser kan användas till forskning, i kemiska tillverkningsprocesser som processgas eller för att trycka undan syrgasatmosfär, vid läkemedelstillverkning, för svetsning inom speciella högteknologiska tillämpningar, laserskärning samt inom elektronikindustri där krav på renhet är höga vid t.ex. framställning av olika komponenter.

Det är mycket viktigt att specialgas håller de kvalitets- och renhetskrav som ställts upp, men minst lika viktigt är att gasen kan transporteras och hanteras för att behålla kvaliteten från gastank, central eller enskild gastub fram till användningsplatsen.

Specialgasen kräver säker installation.

All hantering av gas kräver särskild hantering på grund av säkerhetsrisker i form av explosivitet, brandfara, högt tryck, undanträngning av syre eller genom att gaserna är giftiga. Ett företag med lång erfarenhet av hantering, installation, projektering och användning av specialgas kan ge råd om lämplig utrustning för att säkerhetskrav uppfylls samtidigt som gasen hanteras på ett sätt som bibehåller kvalitet och renhet.
Inte bara halt och renhet är viktig för användare av specialgas.

Även tryck, temperatur och flöde av specialgasen är mycket betydande för resultatet vid respektive tillämpning. Med hjälp av rätt tryckreduceringsventiler, rör och rörinstallationer, gascentraler m.m. erhålls en optimal gasleverans med effektiv och driftsäker utrustning. Förutom säker installation av specialgas kan ett erfaret företag inom området även hjälpa till med renspolning av gasledningar samt provtryckning av rörsystem.

Anlita Eklöf och Son AB för allt inom bygg i Jönköpings län!

Anlita Eklöf & Son AB för bygg i JönköpingEklöf & Son AB har funnits i många år och har därför kunnat införskaffa sig den erfarenhet och kunskap inom yrket som krävs för att man ska vara en bra byggfirma. I Jönköpings län så har de utfört många arbeten och är väldigt uppskattade. De kan hjälpa dig med nybyggnationer av exempelvis villor, garage, mindre industrilokaler och mycket annat. Är det så att du vill renovera så kan de också hjälpa dig med detta och gör det då även i lägenheter, butikslokaler, kontorslokaler och villor.

Eklöf & Son AB hjälper gärna till med ritningar till ditt bygge.

Men det är inte alltid som man behöver hjälp med hela arbetet när det kommer till att bygga nytt eller renovera hemma eller på arbetet. Man kanske är hantverkare själv eller är väldigt händig och kommer att sköta den största delen av arbetet själv. Det är inga problem men man behöver då oftast hjälp med ritningarna för att det ska bli rätt från första början och det är något som man oftast behöver ha utbildning inom för att de ska bli korrekt. Och just ritningar över ditt bygge är något som Eklöf & Son AB kan hjälpa dig med.

Lister både högt och lågt, taklist och golvlist för den händige

Efter att man tapetserat om och fräschat upp sitt hem kan man som grädden på moset välja ut passande golv- och taklister för att komplettera med. Det finns även lister som passar till sluttande tak. Taklisterna kan ha flera olika utformningar och mönster för att höja atmosfären i ett rum. Några exempel är hålkäl, skugglist, karnis, svanhals och allmoge. Man kan även välja olika behandling av sina taklister. Vitmålade, obehandlade, lackade eller laserade. Grundmaterialet består av kvistfri furu men även i mdf. Listerna målas med en blank färg och taket med en matt färg för att skapa en fin kontrast.

Måla taklisterna innan uppsättningen av dem.

Måla listerna innan de sätts upp för att slippa att använda maskering. Sätt upp taklisten efter att du tapetserat. På så sätt kan du dölja eventuellt tapetspill och felskär upptill. Om du ska sätta upp en taklist mellan en kaklad vägg och taket och inte vill spika eller skruva kan du limma upp den. Använd då Sika T2 och tejpa för säkerhets skull tills limmet torkat.

Ofta är golvlister vita men kan kläs med fanér av olika träslag som matchar golvfärgen.

Om man är lite händig kan man montera golvlisterna på egen hand. Man kan hitta instruktionsfilmer på youtube. Det kan behövas lite extra verktyg och tillbehör som en näve spikar, borrmaskin, skruvdragare och hammare. Det är även bra att ha en bra girsåg så att man kan få snygga hörn. Till betongväggar förborrar man och använder spikplugg för att sätta fast golvlisterna. På senare tid har det kommit en så kallat snap-in-list som gör att man slipper måla och spackla eftersom inga synliga skruvar syns. Man kan även dölja kabeldragningar bakom en golvlistmed smarta kanallister. Då slipper man fräsa in elen i väggarna. Om du däremot har lejt en firma för att göra hela renoveringen kan du även låta den sätta dit listerna när de ändå är på plats.